Skogdrift med taubane, hest og annet (driftstilskudd)

Det kan ytes tilskudd til ulike former for skogsdrift der driftskosnaden regnes som høy, som f.eks. lang terrengtransport eller taubane. Levanger kommune samarbeider med kommunene i Nidaros og Innherred om disse midlene og de prioriteres på tvers av kommunegrensene.