Grøfting i skog

Grøfting i skog senker grunnvannstanden i bestanden, noe som gir større overlevelse for plantene og bedre vekst. Det er spesielt viktig å utføre rensk av gamle grøfter, såkalt grøfterensk.

Det gis også tilskudd til suppleringsgrøfting og fastmarksgrøfting. Alle disse tiltakene er mest aktuelle på nyhogde felter før planting.