Plantevern

Alle yrkesbrukere av plantevernmidler må sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern.

Om du skal bruke plantevernmidler i jordbruket, stilles det blant annet krav til

  • Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler

  • Funksjonstesting av spredeutstyr

  • Bruk av plantevernmidler, for å redusere helse- og miljørisikoen

  • Plantevernjournal (består av sprøytejournal, journal for å beskytte vannmiljø og journal om integrert plantevern)

  • Oppbevaring og håndtering av plantevernmidler og rester av plantevernmidler

  • Integrert plantevern

For å få lov til å kjøpe og bruke plantevernmiddel må du ha et gyldig autorisasjonsbevis. For å få dette må du gjennomføre et kurs og bestå eksamen. Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år.

Her finner du mer informasjon og aktuelle kurs: Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler | Mattilsynet

Etter bestått eksamen kontakter du kommunen for å få autorisasjonsbeviset.