Oppdatering gårdskart

Gårdskartet viser arealressurser og arealtall for en landbrukseiendom.

Det er arealtallene i gårdskart som er grunnlaget for hvor mye areal du kan søke produksjonstilskudd for. Gårdskart er også fint å bruke når du skal legge ved kart som vedlegg til andre søknader. Du kan tegne og måle både strekninger og areal i kartprogrammet og finne de nyeste flybildene, samt eldre flybilder.

Gårdskart finner du her: Søk gård (nibio.no)

Har du ryddet skog til beite, ferdig med nydyrking eller det er noe feil med gårdskartet tar du kontakt med kommunen. Alle endringer må være ferdig befart innen 1. august for å få de med til kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd.