Floghavre

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift. Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Mye floghavre i åkeren fører derfor til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader.

Finner du floghavre i åkeren tar du kontakt med Mattilsynet.

Fjerning av landbrukseiendom fra det offentlige registeret

Når du mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre kontakter du kommunen og ber om offentlig kontroll. Første års offentlige kontroll er det kommunen som utfører, finner man ikke floghavre under kontrollen kommer Mattilsynet neste år for å kontrollere. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal eiendommen fjernes fra det offentlige registeret.

I de to årene det pågår kontroll, skal det dyrkes en lett kontrollerbar vekst (vårbygg eller vårhvete) eller ha vært sammenhengende grasproduksjon i drift de siste 10 årene. I de to årene som det pågår kontroll kan ikke arealene behandles med plantevernmidler som virker mot floghavre.