Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjon regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet, og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Formålet med konsesjonsordningen er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter. For å oppnå dette er det satt grenser for hvor stor produksjon den enkelte produsent kan ha.

Mer informasjon om husdyrkonsesjon finner du her: Husdyrkonsesjon - Landbruksdirektoratet