Bygdeutviklingsmidler (IBU-midler)

Tradisjonelt landbruk

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Da kan du søke om finansiering eller støtte hos Innovasjon Norge.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema hos Innovasjon Norge ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tradisjonelt landbruk

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Det er Innovasjon Norge som behandler søknaden.

Tilleggsnæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Da kan du søke om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge. Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter kan også søke.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema hos Innovasjon Norge ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilleggsnæring

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Det er Innovasjon Norge som behandler søknaden.