Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for innbyggere i Levanger kommune. Det betyr at du kan ringe selv, uten at du trenger henvisning fra fastlege. Det blir da gjort en kartlegging der vi sammen finner ut av om du er i målgruppen. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. 

Rask psykisk helsehjelp kan kontaktes på telefon: 91 63 93 20 eller mail til rph@levanger.kommune.no

og vi har åpningstid mandag til fredag kl. 0800-1530.

  • har du kjent at aktiviteter som før ga deg glede, nå bare er et ork?
  • har du en følelse av tristhet som du ikke kan forklare hvor kommer fra?
  • unngår du steder og situasjoner som egentlig er nøytrale, men som du kjenner ubehag knyttet til?
  • får du hjertebank, sterkt kroppslig ubehag og frykt i møte med noe som egentlig ikke er farlig?

Da kan kanskje Rask psykisk helsehjelp være noe for deg.

Rask psykisk helsehjelp er ikke det samme som akutt hjelp. Hvis du har behov for akutt hjelp må du ringe fastlege eller legevakt (116 117). Ved akutte alvorlige skader, eller livstruende hendelser- ring 113

Vi tilbyr:

E-kurs Tankevirus som er rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Ta kontakt for å få link. Du deltar anonymt på kurset. 

Veiledet Selvhjelp. Vi følger et program på 6 uker som heter Assistert Selvhjelp. Dette er et nettbasert program, og veiledningen foregår på telefon.  

Kortvarig forløp med samtaler over telefon, video eller på kontor.

Terapien som tilbys er kognitiv adferdsterapi.

Sjekk ut NFKT - Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Tilbudet er ikke egnet for deg som:

  • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
  • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før
  • har tidligere mottatt hjelp for samme problematikk i spesialisthelsetjenesten.
  • har behov for langvarig oppfølging.
  • ønsker utredning for psykiske lidelser
  • ønsker støttesamtaler over tid