Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud til alle over 16 år som ønsker hjelp med lettere psykiske helseplager. Eksempler på dette kan være angst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring og stressrelaterte problemer.

Tilbudet er for deg som ønsker kunnskap og ny innsikt for å kunne hjelpe deg selv. 

Vi tilbyr:

E-kurs Tankevirus som er rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Ta kontakt for å få link. Du deltar anonymt på kurset.

Assistert Selvhjelp (Internettprogram der en jobber på egenhånd med samtaler over telefon underveis)

Kortvarig forløp med samtaler over telefon, video eller på kontor.

Terapien som tilbys er kognitiv adferdsterapi.

Sjekk ut:

NFKT - Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Tilbudet er ikke egnet for deg som

  • har behov for akutt helsehjelp
  • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
  • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før
  • har tidligere mottatt hjelp for samme problematikk i spesialisthelsetjenesten.
  • har behov for langvarig oppfølging.
  • ønsker utredning for psykiske lidelser
  • ønsker støttesamtaler over tid

Kontaktinformasjon: 

Mandag - fredag 0800-1530

Ring eller send sms til telefon 91 63 93 20

Send mail til rph@levanger.kommune.no

Ved akutt sykdom:

Kontakt din fastlege eller legevakt telefon 116 117
Ved livstruende tilstander, ring 113.