Fritidskontakt - støttekontakt

Fritidskontakt - støttekontakt

Trenger du fritidskontakt/støttekontakt

Fritidskontakt/støttekontakt er en tjeneste til personer i alle aldre som har behov for bistand til å delta på fritidsaktiviteter utenfor hjemmet. Forutsetningen for å få vedtak om støttekontakt er at du trenger fritidskontakt/støttekontakt for å komme deg ut på egenhånd, eller fordi du trenger bistand til å delta på ulike fritidsaktiviteter. 

Hva får du?  

Fritidskontakten/Støttekontakten kan være med deg på ulike fritidsaktiviteter som kino, teater, kafé, trening eller andre sosiale aktiviteter.

Kostnader

Du må dekke utgifter til aktiviteter de gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kino, mat, parkering osv. Det er ingen egenandel på støttekontakttjenesten.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at fritidskontakt/støttekontakt får gratis inngang eller redusert pris.  

Søknadsfrist  

Det er ikke søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av Forvaltningskontoret.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Som fritids- /støttekontakt hjelper du noen andre til å få positive opplevelser og økt sosial kompetanse. Noen trenger fritidskontakt/støttekontakt enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd, eller fordi de trenger bistand til å delta på ulike fritidsaktiviteter. 

Som fritids-/støttekontakt arbeider du ca. 2-4 timer i uka. Du er da på oppdrag for kommunen, og er ikke fast ansatt.

Når du har sendt inn timelister vil du få godtgjørelse fra kommunen for oppdraget.

Hvem kan bli støttekontakt?  

  • Du bør ha fylt 18 år. Du kan få oppdrag dersom du er under 18 år, men da i samråd med den som trenger støttekontakt, foresatte eller verge.  
  • Du må legge fram politiattest og du har taushetsplikt
  • Du bør være glad i å være sammen med andre mennesker, ha evne til å finne på aktiviteter og å være en motivator for andre.
  • Du bør kunne binde deg over en lengre periode (minimum 1 år), for å skape stabilitet for den som trenger støttekontakt.

Søknadsskjemaer og timelister

Søknad hvis du trenger fritidskontakt/støttekontakt.  

Når vi har mottatt din søknad så vil du bli kontaktet av saksbehandler fra Forvaltningskontoret.

Søk om bli fritidskontakt/støttekontakt  

Når vi har mottatt din søknad så vil du få et brev om at vi har mottatt søknaden din. Du vil bli kontaktet for avtale om intervju, informasjon og signere taushetserklæring.

 

Digitale timelister for fritidskontakten/støttekontakten  Må sendes inn  innen 15. i hver måned.

Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten (PDF, 638 kB)