Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Levanger kommune er en del av Innvandrertjenesten

Flyktningtjenestens ansvar

Flyktningtjenesten har ansvar for:

Bosetting av flyktninger

Kommunen får hvert år anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. Kommunestyret fatter dermed vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning.

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter beskjed om hvilke personer som skal bosettes i kommunen det aktuelle året.

Flyktningtjenesten får ansvaret for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltar i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen.

Besøk imdi.no for mer informasjon om bosetting.

Slik bosettes de forskjellige gruppene

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til å delta i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det skal også familiemedlemmer som kommer til landet senere.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og forstå det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakeren skal komme i jobb eller utdanning når vedkommende er ferdig.

Flyktningtjenesten samarbeider tett med Levanger voksenopplæring om aktivitetene som inngår i introduksjonsprogrammet. Les mer om Levanger voksenopplæring

Har du spørsmål?
Kontakt leder for Innvandrertjenesten Rune Leirset

Har du spørsmål om tolk?
Kontakt leder for Tolketjenesten Håkon Binde

Tolkeliste 2024 (PDF, 419 kB)

Har du spørsmål om bolig?
Kontakt programrådgiver Fatima Hot


Skoleruta 2022-2023