Skolefritidsordning - SFO

 

Skolefritidsordning - SFO

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning. Det må søkes om plass i SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår.

Levanger kommune tilbyr skoleåret 2023-2024 helplass og redusertplass, samt friplass på inntil 12 timer per uke for 1. og 2.klassinger. Ta kontakt med den enkelte skole for mer informasjon om hva de ulike plasstypene inneholder.