Smittevern

Epidemi

Utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker.

Hygiene:

Hygiene

Pandemi:

En Epidemi som sprer seg over store deler av verden