Kontakt helsestasjon

Sted: Levanger helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Rådhuset, Håkon den godes gt. 30, 7600 Levanger

Telefon: 

Levanger helsestasjon: 74 05 27 87

Skogn helsestasjon: 74 05 39 30

Helsestasjon for ungdom: 91 00 36 19

Vaksinasjonskontoret: 90 29 73 44