Søke barnehageplass

Levanger kommune har en egen barnehageportal for å søke om plass. 

Det er totalt 25 barnehager i kommunen, av dem er 11 kommunale og 14 private.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass kan oppfylles på tre måter:

 • Barnet får sitt første ønske oppfylt.
 • Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
 • Barnet får tilbud om en annen barnehage.

Om du ikke fikk oppfylt førsteønsket, kan du få stå på venteliste og flyttes dit om det blir ledig plass.

Du kan søke hele året, men frist for hovedopptaket er 1. mars.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i flere barnehager i prioritert rekkefølge. Vi har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen.

Vi anbefaler å lese barnehagens vedtekter før du søker. Der finner du informasjon om blant annet opptakskriterier, ferie, oppsigelse og åpningstider. 

Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.

Her kan du søke barnehageplass

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars,  for de som ønsker plass fra august, men du kan søke om plass hele året.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass, mottar du melding med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar i løpet av mars og april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass:

 • Takk ja. 
  Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
     
 • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. 
  Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
    
 • Takk nei. 
  Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.