Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjenesten)

PPT-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere.

PPT hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

 

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan alle henvise til PPT.

Henvisning av barn til PPT

 

 

Kontaktpersoner PPT

Kontaktpersoner PPT
Skoler / Barnehager Kontakt PPT Telefon Epost
Avdelingsleder PPT Jan Gunnar Johnsen 91 71 13 16 jajh@levanger.kommune.no
Logoped førskole Monica Snøfugl 94 01 09 32 monica.snofugl@levanger.kommune.no
Logoped grunnskole Marieke Scherjon 40 40 98 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Ekne Barneskole Ida Botterli Mollan 98 90 02 45 idandr@levanger.kommune.no
Frol barneskole 1-2: Line Halland Gresdahl / 3-7: Karianne Buvik Løvold 45 97 15 83 line.gresdahl@levanger.kommune.no karlov@levanger.kommne.no
Halsan barneskole Marieke Scherjon 40 40 98 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Levanger ungdomsskole Rolv Sandø 40 03 50 22 rolv.sando@levanger.kommune.no
Markabygda montessoriskole Camilla Govasli Altø 40 40 97 66 camilla.alto@levanger.kommune.no
Nesheim skole Camilla Govasli Altø 40 40 97 66 camilla.alto@levanger.kommune.no
Skogn barne og ungdomsskole 1-6: Line Halland Gresdahl / 7-10: Inger Marie Hynne Kvaal 45 97 15 83 / 40 40 97 85 line.gresdahl@levanger.kommune.no; inger.kvaal@levanger.kommune.no
Vårtun skole Inger Marie Hynne Kvaal 40 40 97 85 inger.kvaal@levanger.kommune.no
Ytterøy barne og ungdomsskole Marieke Scherjon 40 40 98 03 marieke.scherjon@levanger.kommune.no
Åsen skole Ida Botterli Mollan 98 90 02 45 idandr@levanger.kommune.no
Levanger voksenopplæring Rolv Sandø 40 03 50 22 rolv.sando@levanger.kommune.no
Barnehager Ingvild Hagerup Indal / Monica Snøfugl 40 40 02 84 / 94 01 09 32 monica.snofugl@levanger.kommune.noIngvild.indal@levanger.kommune.no