Miljøteam for barn og ungdom

Miljøteamet i Levanger kommune skal blant annet drive forebyggende arbeid med barn og unge fra 0 til 25 år, rettet mot rus, kriminalitet og utfordringer knyttet til psykisk helse. 

Rikke Sørmo (t.v.) og Gunn Sølvi Hagen jobber i miljøteam for barn og unge i Levanger kommune. De holder av og til åpent for barn og ungdom rett ved inngangen på Råshuset i Levanger sentrum. Inngang både fra utsiden og inne.

Miljøteamet består av to personer: En vernepleier og en sosionom, alle med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og med annen aktuell kompetanse og erfaring i tillegg. Deres arbeid vil ikke være tilknyttet en bestemt arena. Teamet jobber både opp mot skole, fritidsarenaer og hjem, og skal fungere som en brobygger mellom disse. 

Er du i målgruppa og ønsker å komme i kontakt med miljøet, finner du kontaktinformasjon her. Ingen utfordring er for liten eller for stor. Alle som ønsker og har behov, er hjertelig velkommen til å ta kontakt med miljøteamet.

 

Kontaktpersoner

Rikke Sørmo er 29 år og utdannet vernepleier. Hun er opprinnelig fra Markabygda i Levanger. Hun har bodd i Levanger hele sitt liv. Tidligere har hun jobbet i voksenpsykiatrien på akuttmottaket på Sykehuset Levanger og ved Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser. 

Rikke Sørmo. Tlf. 48991267.

 

 

 

 

 

 

Gunn Sølvi Hagen er 45 år, utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har tidligere jobbet i Kriminalomsorgen, med blant annet straffegjennomføring for ungdommer i Trondheim. Hun har jobbet med ungdom i ti år.

Gunn Sølvi Hagen. Tlf. 45789622.

 

 

 

 

 

 

Du finner også Miljøteamet på Snapchat, hvor barn og unge kan henvende seg om de vil.

Scann/ta bilde av denne koden på din Snapchat.