Vaksinasjonskontor og smittevern

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om vaksinering og revaksinering. De fleste reisende bør vaksinere seg mot ulike sykdommer, avhengig av bostandard, oppholdstid og reisemål.

Bestill time: Tlf. 90 29 73 44 eller e-post: vaksinasjonskontoret@levanger.kommune.no.
Telefontid onsdag og fredag fra kl. 09.00 - 14.00. 
NB! Feriestengt 2024 i uke 27, 28, 31 og 32

 

Hvilke vaksiner bør jeg ta?

På Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon om hvilke vaksiner du bør ta når du skal ut og reise.

Vi reiser mer og mer på ferie og i jobbsammenheng til utlandet. Jo tidligere man er ute med reiseforberedelser, desto bedre.

Det kan være behov for vaksiner og annen beskyttelse mot smittsomme sykdommer hvis man skal reise til land med smitterisiko.

For enkelte reisevaksiner må man noen ganger starte vaksineringen minimum 6 uker før avreise.

NB! Bestill time i god tid før du skal reise. Ta med vaksinasjonskort om du har dette.

Anbefalinger om vaksine til voksne: Hvilke vaksiner anbefales til voksne? - FHI 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort.

 

Nyttige lenker:

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

Koronavaksine

Det anbefales oppfriskningsdose til:

 • Alle personer som er 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • organtransplanterte
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
    

Oppfriskningsdose til gravide
Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

 

Bør du som er mellom 18 og 65 år og ikke har underliggende risiko ta en oppfriskningsdose?
Kort oppsummert så er dette ikke anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI), men du har mulighet til dette dersom du likevel ønsker det. Mer utfyllende kan det sies at FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 som lav i aldergruppen 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være svært begrenset fordi vaksinasjonsdekningen er høy og mange nylig har gjennomgått infeksjon. FHI vurderer derfor at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå IKKE anbefales oppfriskningsdose. Enhver vaksine kan ha bivirkninger, milde eller mer alvorlige (sjeldent). FHI anbefaler likevel at det åpnes opp for at personer i aldersgruppen 18-64 år KAN få ny dose dersom de ønsker det, selv om de sannsynligvis ikke vil ha vesentlig nytte av denne. Folkehelseinstituttet anbefaler at tilbud om vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til denne gruppen settes i gang når kommunen anser å ha gitt et tilstrekkelig tilbud til aldersgruppen 65 år og eldre og 18-64 år i risikogruppene.

 

Når kan du få vaksinen:

 • Det bør gå minimum 3 til 4 måneder fra tilfriskning etter gjennomgått koronasykdom til ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons på vaksinen.
 • Ved bestilling av time: tlf. 90 29 73 44 eller e-post vaksinasjonskontoret@levanger.kommune.no

 

Vaksinene gir god effekt mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling. Det betyr at hvis du får koronavirussykdom selv om du er vaksinert, kan vaksinen bidra til mildere sykdom. Beskyttelsen koronavaksinen gir svekkes over tid. Ved å ta en oppfriskningsdose, får du mer langvarig beskyttelse. Det kan også gi en bredere beskyttelse, som kan gjøre deg bedre rustet mot nye varianter av viruset.