Kontaktinformasjon

Kontakt helsestasjon

Sted: Levanger helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Rådhuset, Håkon den godes gt. 30, 7600 Levanger

Levanger helsestasjon: 74 05 27 87
Rådhuset Levanger

Skogn helsestasjon: 74 05 39 30
Åsvegen 7, 7620 Skogn (Gamle Skogn Helsetun)

Helsestasjon for ungdom: 910 03 619
Rådhuset Levanger

Vaksinasjonskontoret: 902 97 344
Rådhuset Levanger