Jordmortjenesten

Formålet med tjenesten er å fremme barnet og den fødende kvinnens fysiske, psykiske og sosiale helse, forberedelse til fødsel, barseltid og overgangen til å bli foreldre.

Bestill time gratis

 

på epost: jordmor@levanger.kommune.no eller telefon: 

Besøksadresse:
Levanger kommune, Rådhuset, Håkon den godes gt. 30, 7600 Levanger

 

Konsultasjon