Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge 0-18 år

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge i Levanger kommune, 0-18 år.

"Ridefysioterapi høstsemesteret 2023

Frist for henvendelse til ridefysioterapi for barn og unge innen 30.06.2023, og den rettes til fysioterapeut Guro Vedul Tronstad.

Oppstart av høstsemesteret planlegges fra uke 36 -48, med forbehold om endring. Tilbudet foregår ukentlig på onsdager ved Valum hestesenter ledet av fysioterapeut med videreutdanning.

Ta kontakt med Guro ved behov for mer informasjon om tilbudet.

Kontaktopplysninger:

Guro Vedul Tronstad, fysioterapeut Levanger kommune

epost: guro.vedul.tronstad@levanger.kommune.no

Telefon: 97 97 61 43