Send en bekymringsmelding

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp?

Offentlig ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt.

Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Send en bekymringsmelding som offentlig ansatt

Send en bekymringsmelding som privatperson

Trengerr du hjelp til å melde fra?

Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut en bekymringsmelding.

Hverdager mellom 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00  kan du ringe oss på telefon 96 94 03 61

For akutte meldinger, kveld, natt og helg; kontakt barnevernsvakta.