Send en bekymringsmelding

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp?

Er du urolig for et barn eller trenger du noen å snakke med?

 

Offentlig ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt.  Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Send en bekymringsmelding som offentlig ansatt

Privat melder

Som privat melder må du ikke ha samtykke fra foreldre og/eller barnet for å melde bekymring. Hvis det ikke er bekymring for vold eller overgrep er det bra om du informerer de det gjelder før du melder.

Hvis du vil være anonym, kan du ringe eller sende brev i posten

Hvis du likevel ønsker å være anonym, kan du ikke benytte Nasjonal portal for bekymringsmelding. Da kan du laste ned et skjema og sende bekymringsmeldingen i posten uten å oppgi hvem du er.   Du kan også ringe til barnevernet i den kommunen barnet bor i, uten å oppgi navnet ditt.

 

Send en bekymringsmelding som privatperson

Trenger du hjelp til å melde fra?

Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut en bekymringsmelding.

Hverdager mellom 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00  kan du ringe oss på telefon 96 94 03 61.

For akutte meldinger, kveld, natt og helg; kontakt barnevernsvakta.