Musikkens hus, Kirkegata 15

Byggeår: ca. 1878
Adresse: Kirkegata 16B
Gnr./ bnr: 315/318
Stilart: Sveitserstil
Vernekategori: 3
(eldre bygninger som i liten grad er endret)

Historikk:
En av få bygningene i Levanger sentrum som ”overlevde” siste store bybrann i 1897.
Levanger og Skogn Sparebank hadde sine lokaler her i mange år. Rikstelegrafen fikk sine lokaler her i 1918, den hadde da flyttet flere ganger rundt i byen. Det begynte ganske beskjedent med en telefonlinje mellom Inderøy og Levanger med sidelinje til Vuku i 1891. I 1896 ble linjene knyttet til riksnettet og man kunne ta en telefonsamtale til Trondheim. Første telegrafbestyrer var Petter Paulsen, men det var telegrafbestyrer Engen som satt i stillingen da de flyttet til denne gården. Levanger var først ute med telegraf i fylket.


Etter at Televerket flyttet ut i 1981 overtok Levanger-Avisa gården. Musikkens Hus BA fester i dag
eiendommen. Huset brukes i dag som øvingslokale for Levanger Blandakor, Levanger Kammerkor, Levanger Mannssonglag, Levanger Musikkforening, Levanger Oktetten og Levanger Trekkspillklubb. Foruten disse gruppene er Frol Symfoniorkester, Levanger Barnekor og Levanger Musikkråd andelseiere. På dagtid leier Kulturskolen lokaler i huset.
I 1933 ble det bygd på en veranda mot stadion. Bygningen har stor grad av autentisitet, med mye originalt panel. De fleste av vinduene er imidlertid skiftet.