Middelskolen, Kirkegata 11

Byggeår: 1878
Adresse: Kirkegata 11
Gnr./ bnr: 315/226
Stilart: Representerer overgangen mellom sen Empire og Sveitserstil
Vernekategori: 3
(eldre bygninger som i liten grad er endret)

Historikk:
Det første faste skolebygget som ble tatt i bruk i Levanger var vakthuset ”Corps de Guarde” som lå på kirkehjørnet der kongevegen svingte østover mot Brusvebrua. Huset var bygd som innkvarteringsplass for vaktsoldater og befal som passet på under Levangermarkedet.
Denne bygningen ble i 1878 oppført som ”Borger- eller Middelskole i Forening med Festivitetslokale, Kommunelokaler, Lærer- og Lærerindebekvemmeligheter…”.
Festsalen var i 2. etasje. I 3. etasje var det en leilighet i hver ende, ”to Lærerindebekvemmeligheter”.

Middelskolen forandret seg og ble etter hvert til realskole og gymnas.
Fra 1892 var Middelskolebygget øvingsskole for lærerskolen.
Byens bibliotek var i Middelskolebygget fra 1925 til etter 2. verdenskrig. Det ble også i mange år drevet teknisk aftenskole i bygget. Førskolelærerlinja ved lærerskolen var i Middeskolebygget fra 1976 til på 1980-tallet.


I dag benytter Bymuseet i Levanger 2. etasje som skolemuseum. Levanger kunstforening har tilholdssted i 1.etasje. Bygget rommer store lager av pedagogiske ”ting” helt tilbake til 1890-åra.
Bygningen er et av få bygninger i Levanger sentrum som ”overlevde” siste store bybrann i 1897. Bygningen har høy grad av autentisitet. Originalt panel og mot sundet også en del originale vinduer med original omramming bevart. Nye vinduer mot Kirkegata.
Bortsett fra noen mindre fasadeendringen er det gjort lite med bygget siden det ble bygd i 1878.