Dampskipsbrygga, Sjøgata 17

Byggeår: 1897
Adresse: Sjøgata 19B
Gnr./ bnr: 315/316
Vernekategori: 3
(eldre bygninger som i liten grad er endret)

Historikk:
Da Levanger fikk bystatus i 1836, fikk byen også sitt eget tolloppsyn. Tolletaten leide fra 1837 diverse boder i et sjøhus i Strandgaten 110.
I 1846 brant byen ned og vi fikk en ny og helt annerledes reguleringsplan. Strandgaten skiftet navn til Sjøgaten og tomta med sjøhuset fikk nr. 19 som nytt gatenummer.


En ny brann herjet byen igjen i 1877, og sjøhuset måtte bygges opp igjen. ”Innherreds Aktie
Dampskipsselskap” ble i 1890 eier av Sjøgaten 19. Dampskipsbrygga, eller Innherredsbrygga, som har vært brukt som navn på sjøhuset og kaia, ble bygd opp igjen som et av de første hus etter bybrannen i 1897.


Felleskjøpet fikk i 1990 tillatelse til å rive bygningen, som da var i bruk som lager og i dårlig forfatning. Det endte med at Bymuseet i Levanger i 1992 fikk kjøpte bygningen og reddet denne fra riving. I 1994 ble brygga restaurert. Bygningen brukes i dag som møte-, utstillings- og selskapslokale i 1. etasje og ”martnashistorisk” utstilling i 2. etasje.