Seksjonering

Ved seksjonering kan man dele opp en bygning på en eiendom i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. 

Seksjonering egner seg for bygninger med flere leiligheter, kontor eller næringsareal. Hver bruksenhet får sitt eget seksjonsnummer som er underlagt gårds- og bruksnummeret. 

Ved endring av allerede seksjonert eiendom, må det søkes om reseksjonering.

Seksjonering eller reseksjonering må ha tillatelse etter eierseksjonsloven.

Dersom søknaden godkjennes, sendes saken videre til oppmålingsavdelingen for matrikkelføring.