Grensepåvisning

Kommunen kan påvise og sette ned grensemerker for eksisterende grenser når

  • det er behov for nymerking av eksisterende grensemerker som tidligere er oppmålt
  • det er behov for kartleggging av eksisterende, usikre grenser som tidligere ikke er oppmålt

Naboer må være enige om grenseforløpet dersom grensene skal merkes. Ved grensetvister må det tas kontakt med jordskifteretten eller vanlige domstoler.