Viktig møteplass for kreftpasienter og pårørende

Hver måned inviteres det til ei faglig og sosial samling for personer som har hatt eller har en kreftdiagnose, eller de som lever tett på noen som har kreft.  

Kreftkoordinator i Levanger kommune, Grete Haanes Brenne (t.v.) og fysioteraput i Frisklivssentralen i Levanger, Marit Veske, inviterer til månedlige møter på Staup helsehus.

Tilbudet “Møteplassen” er et samarbeid mellom Levanger og Verdal kommune, Frisklivsentralen, og Kreftforeningen.  
— Dette er en arena hvor du kan møte likesinnede, enten du går eller har gått gjennom kreftbehandling, eller er pårørende eller etterlatt. Her møtes vi én gang i måneden. Det vil være ulike tema vi tar opp, avhengig av innspill fra brukere. Noen ganger møtes vi bare for å drikke kaffe sammen, forteller Marit Veske, fysioterapeut i Frisklivssentralen i Levanger.

Nytt møte 15. februar

I januar var det temaet søvn som sto på agendaen. 15. februar kan man lære mer om assistert selvhjelp.  
— Vi hadde bra oppmøte og fikk et veldig nyttig foredrag på siste treff av Gro T. Granli. Hun underviste om viktigheten av søvn. Over 70 prosent av de som blir rammet av kreft, opplever problemer med søvn. Så dette er et viktig tema å belyse, sier Veske.  

Neste "møteplass" blir torsdag 15. februar med et annet viktig tema; Assistert selvhjelp og tankevirus ved Helmer Engen, kognitiv terapeut/Psykiatrisk sykepleier MSC. Kreftkoordinator i Levanger kommune, Grete Haanes Brenne, deltar også på disse møtene.  

Møtene holdes på Staup Helsehus på Nesset i Levanger, i tidsrommet 12.00-14.00. Ved spørsmål, kontakt Marit Veske på epost eller telefon: 479 77 153.  

Følg Frisklivsentralen og Kreftkoordinator i Levanger på Facebook.