Informasjon angående krav til takstiger

Kravene til sikker adkomst til tak og til sikkerhet ved arbeid på tak har de senere år blitt skjerpet. Reglene skal blant annet minimere risikoen for fall ved utførelse av arbeid på tak.

For at feiing skal kunne utføres på en lovmessig og sikker måte, informeres du herved om følgende:

Fra og med 1. januar 2025 vil Levanger kommune Brann og Redning kun utføre feiing fra takstiger eller taktrinn som tilfredsstiller dagens lovverk.  


For mer utfyllende informasjon følg denne lenken: Krav til takstige