Disse skal styre Levanger i perioden 2023-2027

35 representanter er valgt inn i kommunestyret for Levanger i perioden 2023-2027. Her er listen over faste representanter (valgt) og vararepresentanter.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
Navn Valgt/vara
Tone Wanderås valgt
Vegard Austmo valgt
Astrid Juberg Vordal valgt
Per Espen Aunan valgt
Ina Helen Pedersen valgt
Mathias Hallem Granaune valgt
Johannes Hembre-Ingul valgt
Stig Ove Sommervoll valgt
Siri Marie Øvrum Nesgård valgt
Anne Grete Krogstad valgt
Marit Klara Dypdal Kverkild vara
Olav Dehli vara
Ingebjørg Roel Bye vara
Eric Berget vara
Håvard Vinje vara
Laila Lilleenget Munkeby vara
Lasse Svarva vara
Lars Kvale vara
Rolf Inge Elvbakken vara
Glenn Håvard Jakobsen vara
Håvard Kvernbråten vara
Inger Lise Utler Hemb vara
Arild Børseth vara

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet
Navn Valgt/vara
Mats Henriksen valgt
Janne Kathrine Jørstad Larsen valgt
Erling Brenne vara
Roger Jakobsen vara
Siw Grethe Kristiansen vara
Iselin Juul Kristiansen Vig vara
Anne-Britt Heggelund vara

Høyre

Høyre
Navn Valgt/vara
Nina Bakken Bye valgt
Lars Erik Ertsås valgt
Andreas Jenssen Hjelmstad valgt
Håvard Lutdal valgt
Knut-Erik Henrikø valgt
Ivar Haarstad valgt
Mona Kristin Rømuld vara
Julianne Hjelmstad vara
Terje Lund vara
Ivar Andreas Skjetnemark vara
Jørgen Skoglund vara
Kim Heggelund vara
Jon Arne Sand vara
Margunn Helen Ebbesen vara
Johan Peder Pedersen vara

Industri- og Næringspartiet

Industri- og Næringspartiet
Navn Valgt/vara
Ivar Rausand valgt
Ole Christopher Faldahl vara
Ruben Hokling vara
Mikal Hokling vara
Per Arild Brandtzæg vara

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti
Navn Valgt/vara
Magne Nydal valgt
Nina Egenæs Groven valgt
Sigurd Flø Gustad vara
Atle Sjaastad vara
Idar Kjølsvik vara
Johan Dahle Fossan vara
Olav Heggvik vara

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne
Navn Valgt/vara
Espen Wigen valgt
Jens Olaf Kleinau vara
Line Alfnes Kristiansen vara
Markus Leithe-Lajord vara
Kristine Worseth vara

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet
Navn Valgt/vara
Asgeir Persøy valgt
Frank Even Dreyer vara
Ole Morten Friberg vara
Ketil Glørstad Oversand vara
Hanne Johnsen vara

Rødt

Rødt
Navn Valgt/vara
Lars Einar Karlsen valgt
Silje Marie Steindal vara
Ylva Almås Haugan vara
Gunn Oline Lyngsmo vara
Einar Dahlum vara

Senterpartiet

Senterpartiet
Navn Valgt/vara
Anita Ravlo Sand valgt
Frode Lund valgt
Merete Bøhn-Flatås valgt
Randi Haugskott valgt
Kari Flokkmann valgt
Dagrun Irene Myhr valgt
Harald Asbjørn Lein valgt
Åge Grenne vara
Bent Ingar Fuglu vara
Elise Brattgjerd Brenne vara
Eli Kristin Johansen vara
Vidar Lund vara
Mathea Regine Gipling Lind vara
Kjell Olav Skjelstad Einarsve vara
Einar Rønningen vara
Ole Martin Veske vara
Ingrid Brattgjerd vara

SV - Sosialistisk Venstreparti

SV - Sosialistisk Venstreparti
Navn Valgt/vara
Gunnar Morten Løvås valgt
Frida Myklebust Amdahl valgt
Siv Gjertrud Skjerve Bjøru valgt
Jostein Trøite vara
Kaja Skårdal Hegstad vara
Martin Von Heimburg vara
Guro Skjetne vara
Leif Inge Paulsen vara
Eirik Julius Risberg vara

Venstre

Venstre
Navn Valgt/vara
Oddgeir Hagen valgt
Vidar Kjesbu vara
Solbjørg Eggen vara
Jette By vara
Benjamin Gjermstad vara