Meråpent bibliotek

Meråpent er et tilbud som gir deg tilgang til biblioteket utover ordinære åpningstider. Biblioteket vil da være selvbetjent og ubemannet. Åpningstidene for meråpent er 07.00 - 23.00, hver dag hele året.

Hvordan får jeg tilgang?
For å få tilgang til meråpent bibliotek må du først ha registrert deg som låner. Deretter må du signere en avtale om tilgang til meråpent bibliotek, for at lånekortet ditt skal oppgraderes til adgangskort.

Avtalen signeres ved oppmøte på Levanger bibliotek. Gyldig legitimasjon må fremvises. Du kan også signere kontrakten digital på Mine sider eller i appen Bibliofil. Bekreft med ID-porten.

For å logge deg inn på biblioteket i meråpen tid, må du skanne bibliotekkortet ditt og slå inn PIN-kode på innloggingspanelet ved bibliotekets inngangsdør. Du kan også benytte det digitale lånekortet ditt som du finner i Bibliofil-appen.

Aldersgrense
Du må være over 15 år for å få tilgang til meråpent bibliotek. Foreldre/foresatte må møte opp for å underskrive avtale for barn under 18 år. Tilgangen er personlig. Det er ikke lov å ha med seg noen uten at de er registrerte brukere av meråpent. Et unntak er barn som er sammen med foreldre/foresatte.

Foreldre/foresatte har ansvar for barn de har med inn i biblioteket. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen-tid.

Kameraovervåking
Biblioteket er kameraovervåket i meråpent-tiden. Vi følger Datatilsynets regelverk for kameraovervåking. Materiale kan kun hentes ut ved uønskede/ulovlige hendelser, og slettes automatisk etter 7 dager. Ved å skrive under kontrakt, samtykker du til kameraovervåking.

Ordensregler
For å benytte biblioteket i meråpent-tiden må du følge gjeldende ordensreglement:
- Ta hensyn til andre
- Rydd opp etter deg
- Alkohol/rusmidler er ikke tillatt
- Dyr har ikke adgang (førerhund/servicehund er tillatt)
- Husk å låne det du vil ha med deg hjem

For tilbakemeldinger eller rapportering om uønskede hendelser:
E-post: biblioteket@levanger.kommune.no
Telefon: 740 52 900

Dersom noe er galt med bygget (lys, vinduer, dører etc. eller du har låst deg ute fra biblioteket): Ring teknisk vakt på telefon 960 02 382

Følger ved brudd på ordensreglementet:
Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. I de tilfeller identiteten til personen(e) ikke er kjent kan beslutningen formidles direkte til vedkommende.
Lovbrudd kan føre til anmeldelse.

Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges.
Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.