Bli låner

Du blir låner ved å registrere deg på nett eller på biblioteket. For å bli låner må du identifisere deg med legitimasjon eller via ID-porten. Foresatte må signere for barn under 15 år.

Registrer deg på nett

Du er selv ansvarlig for alle lån som blir gjort med ditt lånekort. Derfor må du ikke la andre låne på ditt kort.

Om du mister kortet, er det viktig at du sier fra til oss så fort som mulig. Nytt lånekort koster 50 kr. for voksne og 30 kr. for barn. Husk også å melde fra om navn- og adresseendring.

Ta alltid med lånekortet ved bibliotekbesøk. Vi anbefaler å laste ned appen Bibliofil for å ha lånekortet digitalt på mobil.

Last ned Bibliofil til iOS (AppStore)

Last ned Bibliofil til Android (Google Play)

Lånetider

 • Bøker, lydbøker og tegneserier: 28 dager (enkelte populære bøker kan ha 14 dagers lånetid)
 • Pocketserier, musikk, dataspill og TV-serier: 14 dager
 • Filmer og tidsskrift: 7 dager


Materiale som ikke kan lånes med hjem

 • Mikrofilmer og enkelte bøker i lokalsamlinga
 • Aviser og siste nummer av tidsskrift

Forlengelse av lånetiden
Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. Du kan forlenge lånetiden selv i Bibliofil eller på Mine sider, eller ved å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Reservering
Er boka du søker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du vil da få en melding fra biblioteket når boka kommer inn. Du finner boka på hentehylla merket med hentenummer. Denne må lånes ut på automaten. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.

Purring og erstatning
Ved for sen innlevering sender vi purringNår purring er sendt via e-post, SMS eller brev, må låner betale gebyr. Voksne får 3 purringer med 50 kr i gebyr per stk. Deretter blir lånet fakturert. Barn får 3 purringer: de to første er gratis, mens den tredje koster 50 kr. Regning sendes fem uker etter forfallsdato. Ta kontakt med oss så raskt som mulig hvis du må erstatte det du har lånt, du slipper purregebyr om noe er ødelagt og du sier fra med en gang.

Tap og skader
Du er personlig ansvarlig for det du låner på biblioteket. Tapt materiale må erstattes etter følgende satser:

 • Standard faktureringssum ved erstatning - barn kr. 300 + påløpte gebyr
 • Standard faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 500,- + påløpte gebyr
 • Standard faktureringssum ved erstatning av TV-spill kr. 500,- + påløpte gebyr

Dersom det tapte materialet er innlånt fra et annet bibliotek, fakturerer vi erstatningssummen fra det andre biblioteket dersom den er høyere enn standardsummen.

NB: Fakturaen kommer fra Levanger kommune.

Tap av lånerett
Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Ordensregler

Alle som besøker Levanger bibliotek skal oppleve at biblioteket er et trygt og godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

 • Rydd opp etter deg, hold orden i rommene, og ta hensyn til de andre som benytter biblioteket samtidig med deg.
 • Lovbrudd, truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt osv.) er ikke tillatt.
 • Det er ikke lov til å være påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler på biblioteket.
 • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
 • Tilgang til meråpent bibliotek krever at du undertegner egen avtale med Levanger bibliotek om slik adgang (egne retningslinjer gjelder for meråpent).

Følger ved brudd på ordensreglementet:
Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. I de tilfeller identiteten til personen(e) ikke er kjent kan beslutningen formidles direkte til vedkommende.
Lovbrudd kan føre til anmeldelse.

Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges.
Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.