SPØRRETIME: Budsjett 2024 - handlings- og økonomiplan 2024 – 2027

Dato
1. november 2023
Tid
13:00 - 16:00
Sted
Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Budsjett: dokumenter | aktuelle lenker    Videoopptak spørretime 1.11.23

 

Til formannskapets medlemmer, kommunestyrets gruppeledere, ledere utvalg (PU og DU), ledere for råd og kontrollutvalgets leder
Jfr. administrasjonsutvalgets møte 25. oktober 2023 og kommunedirektørens presentasjon av forslag til budsjett 2024 - handlings- og økonomiplan 2024 - 2027:
Administrasjonsutvalget 25.10.23 - Levanger kommune

Presentasjon (PDF, 6 MB)  |   Video    |  Budsjettforslag

Det inviteres med dette til «Spørretime» til framlagt forslag til budsjett 2024 – handlings- og økonomiplan 2024 – 2027

Tid: Onsdag 1. november 2023 kl. 13.00
Sted: Levanger rådhus, kommunestyresalen

I tillegg til formannskapets medlemmer inviteres med dette gruppeledere for partier som ikke er representert i f-skapet, ledere for utvalg (PU, DU), ledere for rådene (eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet) og kontrollutvalgets leder. De inviterte gis anledning til å stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 - handlings- og økonomiplan 2024 – 2027.

Det holdes ikke egen presentasjon under spørretimen.

Merk! Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd.

*Vi gjør oppmerksom på at det i budsjettforslaget gjenstår noe skrivearbeid og korrekturlesing.

 Spørretimen kan også følges direkte via Web-TV