Driftsutvalget 08.03.23

MERK! Møtested

Dato
8. mars 2023
Tid
13:00 - 16:00
Sted
Levanger bo- og aktivitetssenter

 

 

 

Orienteringer

  • Innføringen av Helseplattformen i Levanger – hvordan har det gått til nå? v/innføringsleder Karl Martin Haugen - PDF (PDF, 2 MB)
  • Omvisning/orientering LBAS v/avdelingsleder Monica Fjerdingen og enhetsleder Einar Hindenes - PDF (PDF, 2 MB)
  • Orientering om Venneforeningen ved LBAS sitt arbeid v/Marith Bye
  • Røde Kors – orientering om virksomheten v/Gunhild Bjørnes

Oppmøte driftsutvalget 14.06.23 (10 + 1 av 11)

Oppmøte driftsutvalget 14.06.23 (10 + 1 av 11)
Navn Parti Funksjon Liste Møter for/merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf
Marit Kristine Murås Fosså SP Medlem sp/h/frp/krf
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf
Tone Wanderås AP Medlem ap
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v
Christer Lajord SV Medlem sv
Marthe Leistad Bakken AP Vara 2 ap Møter for Vegard Austmo

Varamedlemmer