Nye vann- og avløpsrør på Ronglan

Levanger kommune tilbyr boligeiere på Ronglan å koble seg på kommunalt avløpsnett i forbindelse med legging av nye vann- og avløpsrør.

Illustrasjonsfoto, vann- og avløpsrør. Adobe Stock.

Levanger kommune skal legge nye vann- og avløpsrør i området vist på bildet under. Tidligere har boligeiere hatt slamavskillere eller private renseanlegg. Nå etablerer kommunen offentlig avløpsrør fra jernbaneundergangen til Tuv. I den forbindelse tilbyr kommunen boligeiere å koble seg på kommunalt avløpsnett. Tilbudet gjelder beboere langs Gamle E6, Kirkaunbakken og Gamle Kongeveg Sør. 

Tilkobling kan forventes å bli betydelig rimeligere i anleggsperioden. I ettertid kan det nemlig komme krav om tilkobling fra forurensningsmyndighet til de som velger å ikke koble seg på. Kostnader med å legge nye stikkrør fra hovedledning til hus må dekkes av den enkelte huseier.

Huseier står fritt til å velge den entreprenør som ønskes til å utføre arbeidet med stikkrør. Kommunens byggeleder kan være behjelpelig med å gi råd om hvordan dette kan gjøres. Kontaktinformasjon til graveentreprenør på stedet kan fås hos byggeleder hvis det er ønskelig.

I anleggsperioden må beboerne regne med korte perioder med vannavstengninger, noe som kan medføre brunfarget vann når vannet kobles til igjen. Dette er ikke farlig, men vi anbefaler å la vannkranen stå åpen noen minutter til brunfargen forsvinner. Mens gravearbeidet pågår, må det påregnes at avkjørsel til eiendom blir utilgjengelig med bil noen dager.

Antatt anleggsstart er august i år. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, vi forventer at anleggsarbeidet vil pågå fram til våren 2025. Spørsmål rettes på e-post til chrwil@levanger.kommune.no. Det må påregnes noe svartid under fellesferien. 

Stengingen av vann og veg varsles på tekstmelding (SMS). For at kommunen skal kunne varsle korrekt, bør alle kontrollere at riktig telefonnummer er registrert i det nasjonale kontaktregisteret. Oppdatering av telefonnummer kan gjøres på www.norge.no.

Bildet viser det planlagte arbeidet med nye vann- og avløpsrør på Ronglan.