Nyheter

Det er fra flere innbyggere meldt om en økende mengder rotter, blant annet på Levangernesset. Dette representerer ingen direkte helsefare, men rotter kan forårsake betydelige skader på hus og hjem. Vi ønsker med dette å forhindre at problemet tiltar. 

I forbindelse med pågående arbeider ved Sjøgata brygge vil støynivået øke noen uker fremover.

Levanger kommune ønsker å kartlegge interessen for etablering av en Gårdeierforening i Levanger sentrum.

Det vil ta få minutter å fylle ut skjemaet. Levanger kommune tilbyr månedlig fakturering av kommunale avgifter.