Ny parkeringsplass på “Tommen Gram-tomta"

Tomteeier og Levanger kommune har inngått en avtale om leie av areal for parkering i påvente av leilighetsbygging i Halsanveien.  

Leder for veg og parkering i Levanger kommune, Svein Johan Kolstad, foran den nye parkeringsplassen ved Stadionparken.

Leilighetsprosjektet er satt på vent inntil videre, noe som betyr frigjort areal til parkering. Nå som anleggsarbeidet på “Tennis-tomta” er i gang, hvor kommunen bygger lokaler til nye NAV Hjelpemiddelsentral, må disse plassene erstattes.  
— Den ene delen er forbeholdt ordinær avgiftsparkering, mens den andre delen er avsatt til sykehusansatte, forteller leder for veg og parkering i Levanger kommune, Svein Johan Kolstad.  

Over 90 P-plasser
Det er cirka 48 plasser for sykehusansatte og 44 plasser til ordinær parkering.  
— Sykehusansatt må registrere seg via SmartPark-appen, noe arbeidsgiver har informert om. De som ønsker å parkere på de ordinære plassene, må benytte seg av appen til Trondheim parkering eller betale med kort på automatene som står på Stadionparken og ved Kvam agentur, forteller Kolstad.  
— Det er to ulike avtaler og derfor to ulike apper, understreker han.  

Vil frigjøre plass i sentrum
Etter ferien når både sykehusansatte og folk som jobber i sentrum er tilbake på arbeid, vil disse plassene bli ettertraktet, tror Kolstad.  
— Vi håper og tror at noe av gateparkering i sentrum vil flytte seg hit. Det vil frigjøre plasser til de som har korte ærend i byen og andre besøkende. Vi er for øvrig i dialog med utbygger og tomteeier om å få til et offentlig parkeringsanlegg i leilighetsbygget når det står ferdig. Inntil byggingen starter vil vi opprettholde parkeringstilbudet slik det er nå, sier Kolstad. 

Arbeidet på tomta til nye NAV Hjelpemiddelsentral er i gang, med blant annet forbelastning ved hjelp av masser.