Bonsak Malt vinner Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Trøndelag

Med utgangspunkt i lidenskap for produktet og egen utviklingskompetanse, har Bodil Oust og Tyson Weaver fra Skogn motbevist myten om at produksjon av kvalitetsmalt på norsk korn ikke er «liv laga».                     

Varaordfører i Levanger, Nina Bakken bye (f.v.), Tyson Weaver, Bodil Oust og Ingvill Dalsegg, leder hovedutvalg næring og industri, Trøndelag Fylkeskommune, etter prisutdelingen på Øx i Trondheim. Håkon Okkenhaug.

 Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Trøndelag 2023 går til Bonsak AS med Bodil Oust og Tyson Weaver.

- Vi er ydmyke og glade for å se at vår innsats for å fremheve norsk korn som råvare blir verdsatt.

Bygde nytt malteri i 2018
Bodil overtok heimgården Kjesbu Nedre i Skogn (Levanger) i 2013. Produksjonen var korn og kylling. Usikkerhet knyttet til framtidig lønnsomhet i tradisjonell landbruksproduksjon, gjorde at hun i 2015 sammen med samboeren begynte å se på mulighetene for foredling av eget korn til malt. Eget malteri ble ferdigstilt i 2018 i ombygde siloer og driftsbygning. Dette skulle være en minimumsløsning for å finne ut om det var mulig å skape lønnsomhet i produktet, som på det tidspunktet ikke fantes på markedet.

- Det er tungt å bygge et marked for et helt nytt produkt, og vi må derfor rette en stor takk til kundene våre som har hatt tro på oss fra dag en. Nysgjerrige og innovative håndverksbryggere som skaper et sluttprodukt av høy kvalitet ut fra vårt malt, har vært helt avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag

Solid fotfeste i bransjen
Nå investerer gården og selskapet 18 millioner i industrielt anlegg. Norske håndverksbryggerier og whisky-produsenter er ikke lenger avhengige av importert råstoff.

Maltingsprosessen er utviklet slik at den tar hensyn til det lokale kornets egenskaper. Dette har bidratt til større mangfold innenfor lokalmat, fordi tilgangen på norsk kvalitetsmalt har inspirert både bryggerier og brennerier til å gi produktene et norsk særpreg.

  • På årets bryggerifestival i Trondheim, innehold 50 av 300 ølsorter malt fra Bonsak
  • Bryggerikunder som Hogna Brygg, Bryggeriet Frøya, Austmann og EC Dahls har vant flere medaljer internasjonalt med øl sorter brygget på Bonsak malt
     

Vekst og videre utvikling
Etter flere års produksjon av jevn kvalitet med norsk særpreg, har Bonsak AS har etablert seg som landsdekkende leverandør av spesialmalt. Etterspørselen har stadig økt over tiden, som medgjør at kapasiteten vil utvides betydelig i løpet 2024. Dette vil igjen utfordre gårdens kornproduksjon, og gjør avtaler med andre kornprodusenter både lokalt, regionalt og nasjonalt, nødvendig.

Juryens begrunnelse
Med utgangspunkt i lidenskap for produktet og egen utviklingskompetanse, har de motbevist myten om at produksjon på norske råvarer ikke er lønnsomt. De har bidratt til større mangfold innenfor lokalmat, og tilgangen på norsk kvalitetsmalt har inspirert både bryggerier og brennerier til å benytte norsk råstoff.

Kandidaten har vist svært god evne til systematisk utvikling og omstilling. De scorer svært høyt på innovasjon og økonomisk bærekraft, samtidig som de har et bevisst forhold til miljø. Gjennom salg til utlandet, har de også synliggjort et vekstpotensiale på eksport.

Årets jury har bestått av Vigdis Harsvik, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag, Audhild Slapgård, landbruksdirektør i Trøndelag og Ingvill Dalsegg, leder hovedutvalg næring og industri, Trøndelag Fylkeskommune,
 

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

  • Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
  • De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.