Brøyting

Brøyting blir foretatt når det er 10-15 cm snø.

Det er Teknisk Enhet  som har ansvaret for brøyting av kommunale veger. For riksveger og fylkesveger er det Statens vegvesen som har ansvar.

 

Se hvor kommunen brøyter her

Zoom inn i kartet på den aktuelle vegen og informasjon vil dukke opp såfremt det har vært aktivitet.

 

Brøyteavtale
Levanger kommune foretar snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører.