Midlertidig stenging av gate eller fortau

Søknad om midlertidig stenging av gate eller fortau ved arrangement i Levanger sentrum 

Har du planer om et arrangement eller uteservering i Levanger sentrum som medfører midlertidig stenging av gate eller fortau? Her finner du hvordan du skal gå fram for å få godkjenning: 

Du må utarbeide en søknad som inneholder: 

  • Navn og kontaktinfo for arrangør 

  • Hvorfor du ønsker midlertidig stenging av gata/fortauet, f.eks. gjennomføring av et arrangement i gateløpet/fortauet 

  • Dato og tidspunkt for stenging og åpning av gata/fortauet 

  • Et kart som viser omkjøring (vedlegg).                                                                                                                                                             

For Kirkegata, Brugata og Sverres gate                                                                                                                                                                                                                    

For øvrige gater i Levanger sentrum 

Du må regne med at det tar cirka en uke fra du søker til søknaden er behandlet. I sommerferien kan det ta lengre tid. 

Levanger kommune v/teknisk enhet er behjelpelig med å skilte omkjøring.