Sanitærsøknad

Ved tilkobling eller endring av private vann- og avløpsanlegg skal det sendes sanitærsøknad til kommunen. Arbeidene skal utføres iht. kommunens sanitærreglement og ferdigmelding leveres iht.  sanitærreglement og innmålingsinstruks. 

Sanitærsøknad 

 Innmålingsinstruks 

Link - Sanitærreglement adm. del  

Link - Sanitærreglement teknisk utførelse