Plikter som huseier

Det vises til Forskrifter og reglement for avgifter/tilknytning til vann og kloakk i Levanger. 
Når du skal utføre arbeid på privat ledning, skal det vurderes om avløpsledninger skal skiftes ut fra fellessystem (overvann og kloakk går i samme rør) til separatsystem. Alle abonnenter som er knyttet på renseanlegg skal koble ut sine septiktanker. 

Sanitærreglement adm. del  (PDF, 127 kB)

Sanitærreglement teknisk utførelse (PDF, 3 MB)