Gravemelding og ledningskart

Ledningskart er nødvendig dersom du skal få utført arbeid som berører anlegg som ligger under overflaten. Kommunen varsles ved bruk av gravemelding, vedlagt gravemelding ligger ledningskart.  

Ledningene på kartet kan ha svært dårlig nøyaktighet og kartet må kun brukes veiledende. 

Ved behov kan kommunen stille med påvisning av kommunale vann og avløpsledninger. 

Skjema gravemelding  

Skjema varslingsplan veg (PDF, 203 kB)