Gebyrer

Månedlig fakturering
Kommunale gebyr som feie- og tilsynsgebyr, vann- og avløpsgebyr samt eiendomsskatt, faktureres hjemmelshaver som standard med 3 terminer.
Innherred renovasjon fakturerer renovasjonsgebyrer og evt. slamtømming i egen faktura

1.termin forfall 20.mars gjelder januar-april samt oppgjør med fjoråret for eiendommer med vannmåler
2.termin forfall 20.juni gjelder mai-august
3.termin forfall 20.september gjelder september-desember

Levanger kommune tilbyr som et alternativ til 3 terminer fakturering av kommunale gebyr i 12 terminer. Forfall den 20. hver måned og fakturaen gjelder den måneden den har forfall.
Utfyllende informasjon, bl.a. kriterier, og skjema for innmelding med ønske om 12 terminer finner du her: Månedlig fakturering av kommunale gebyr.
Feie- og tilsynsgebyr, eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrene faktureres samlet.

Hvordan vann og avløpsgebyr beregnes
Det beregnes årsgebyr med et fastledd (abonnements- del) i tillegg til en mengdeavhengig del.
Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk (basert på areal jfr. tabell nedenfor).

Der det ikke er installert vannmåler stipuleres vannforbruket etter følgende regler:
Boligens bruksareal (BRA)
a) Inntil 75 kvm = 200 kubikk
b) Fra og med 75 kvm til og med 150 kvm = 240 kubikk
c) Over 150 kvm = + 1,5 kubikk per kvm
d) Vannforbruket for hytter og fritidsboliger stipuleres til 100 kubikk pr. år.

Jfr. Forskrift om vann og avløp er det krav om at nye eiendommer, unntatt fritidseiendommer, som er tilknytta kommunalt vann og/eller avløp skal ha vannmåler. Vannmåler skal leses av og avlest stand/vannforbruket skal rapporteres inn til kommunen på oppfordring.

Dersom din eiendom ikke har vannmåler og du ønsker å få installert vannmåler kontakter huseier autorisert rørlegger/rørleggerbedrift. Utgifter til installasjon og selve måleren bæres av huseier. Rørleggeren melder inn vannmåleren til kommunen som endrer fakturagrunnlaget.

Regneeksempler:
Gjelder for eiendom med kommunalt vann og avløp inkl. fastledd med priser inkl moms for år 2024:
Eiendom UTEN vannmåler med 150 kvm BRA kr 18 920,-
Eiendom UTEN vannmåler med 200 kvm BRA kr 23 728,-
Eiendom MED vannmåler og årlig forbruk 150 kubikk kr 13 150,-
Eiendom MED vannmåler og årlig forbruk 300 kubikk kr 22 766,-
Gjennomsnittlig årlig forbruk for en familie på fire er ca 150 kubikk.

 

En dryppende kran kan bety mye i kroner og øre!

Hva betyr utette kraner og ventiler?
Når det ikke brukes vann i boligen, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne eller tannhjulet på måleren fortsatt beveger seg, har du trolig en lekkasje.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstra kostnader på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning.

Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

 

 

Utette kraner og ventiler - installasjon
Installasjon Ca. m3/år*
Dryppende kran (ca. 1 drypp/sek) 9
Rennende kran (ca. 2 mm stråle) 45
Hull på rør (diameter ca. 0,5 mm) 175
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400

* 1m3=1000 liter

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Tøm en liten flaske med konditorfarge i sisternen. Hvis vannet i klosettskålen endrer farge, har du en lekkasje.

Egenkontroll – Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje.

Månedlig fakturering av kommunale gebyr

Gebyroversikt 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer