SMS-varsling

Vi varsler deg på SMS eller talemelding ved planlagt vedlikehold og ved uventede hendelser som krever rask informasjon til de det gjelder. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering eller generelle servicemeldinger.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

1)      Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her.

2)      Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

3)      Tilleggsregister:
Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er
konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i tilleggsregisteret her:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Eksempler:
              Sykehus og medisinske sentre
              Alders- og sykehjem
              Lege og tannleger
              Barnehager og skoler
              Næringsmiddelprodusenter
              Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i tilleggsregister:
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)