Park, drift og anlegg

Drift og anlegg er en ”utførerenhet”, største bestiller er Teknisk enhet, ved ledig kapasitet på mannskap og maskiner utføres også arbeid for andre enheter og private.

Besøksadresse: Moafjæra 1 D

Hovedoppgaver vi utfører:

 • Drift/vedlikehold av kloakkledningsnett og 5 kloakkrenseanlegg og 65 kloakkpumpestasjoner

 • Drift/vedlikehold av vannledningsnett, 6 høydebasseng, 8 vannpumpestasjoner, damanlegg og 4 vannverk

 • Vannprøver av drikkevann, bekker og vassdrag

 • Sanering/utskifting av ledningsnett VA

 • Reparasjoner ved vannledningsbrudd

 • Sommer/vintervedlikehold av kommunale veger

 • Drift/vedlikehold av parker og grøntområder

 • Drift og vedlikehold av uteområdene på Staup

 • Beredskapsvakt hele året

 • Brøyting/strøing

 • Graving på alle kommunens kirkegårder

 • Salg av tjenester til entreprenører, dette gjelder spesialmaskiner som veghøvel og verkstedtjenester

 • Lagerhold for kommunalteknisk materiell

 • Verksteddrift