Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Slik får du skjenkebevilling

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått Kunnskapsprøve (PDF, 77 kB)n for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten, sosialetaten og politiet.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.

Søk om skjenkebevilling

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om skjenkebevilling

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften.
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne.
 • Dokumentasjon for bestått Kunnskapsprøve (PDF, 77 kB).
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling.
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
 • Skatteattest for bevillingshaver.
 • Utskrift av aksjeeierbok.
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier.
 • Redegjørelse for stedets tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til hele lokalet, inklusive toaletter.