Veteraner i Levanger

Er du veteran fra internasjonale operasjoner? Her har vi samlet informasjon som kan være relevant og nyttig for deg og dine pårørende.