Ledsagerbevis

Du kan ha rett til ledsagerbevis hvis du trenger å ha med ledsager på kultur- og fritidsarrangementer eller benytte offentlig transport.

Hva er et ledsagerbevis?

Ledsagerbevis kan du få digitalt på telefonen din, eller som et fysisk kort. Den som har ledsagerbevis kan ta med ledsager gratis eller til redusert pris på arrangement eller transportmidler som har denne ordningen.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom som varer mer enn 2 år, og som ellers ville kunne deltatt på egen hånd.  Yngre barn kan også ha rett til ledsagerbevis hvis de har behov for ekstra assistanse. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Hvor kan du bruke ledsagerbevis?

Du kan bruke ledsagerbevis i alle kommuner som har ordningen.  Du må selv undersøke om stedet du skal besøke eller reisen du skal på, har ordning med ledsagerbevis. Hovedregel er at ledsager skal komme inn og være med gratis. Ledsagerbeviset gjelder bare i Norge.

Hvem kan være ledsager?

Den som eier ledsagerbeviset velger selv ledsager.  Du kan for eksempel ta med som ledsager et familiemedlem, en venn, støttekontakt, personlig assistent eller andre som hjelper deg.

Det er ingen aldersgrense for hvem som kan være ledsager, men ledsageren må kunne gi den hjelpen du trenger.  Enkelte svømmehaller og noen andre arrangører krever at du har en ledsager som er over 18 år på grunn av sikkerheten.

Slik søker du om ledsagerbevis

Du må søke om å få ledsagerbevis  Du kan søke selv, eller noen andre kan søke på vegne av deg. I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager og hvor du har bruk for ledsagerbevis.

  • Den som skal ha ledsagerbevis må sende inn et bilde.
  • Det må være med legeattest eller uttalelse fra annet helsepersonell.  Har du støttekontakt kan saksbehandler i Levanger kommune dokumentere dette. 

Du kan søke elektroniskSøknad om ledsagerbevis

 

Veiledende nasjonale retningslinjer