Søke om ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse til å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gir deg mulighet til å ta med en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og andre steder som har denne ordningen. 

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift.  I Levanger kommune er ledsagerbeviset gyldig i 4 år.

Du må søke om å få ledsagerbevis.

Krav til søker

  • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller annet helsepersonell på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden. 
  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet)

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense. 

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du om ledsagerbevis

  • Send inn bilde av den som skal ha ledsagerbevis.
  • Du må ha legeattest eller uttalelse fra annet helsepersonell. Har du støttekontakt kan saksbehandler i Levanger kommune dokumentere dette. 

Du kan søke elektronisk.  I søknaden beskriver du behovet ditt, og gir en begrunnelse for hvorfor du trenger ledsagerbevis.  Søknad om ledsagerbevis

 

Veiledende nasjonale retningslinjer