Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom DKSS skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

DKSS skal obidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Målet vårt er at alle de institusjoner eller omsorgsbaser for eldre skal få besøk av profesjonelle kunst- og kulturaktører 8-10 ganger i året. Det settes av og til også opp DKSS-arrangement på andre arenaer som f.eks. Festiviteten kulturhus.

Hovedmålgruppen er eldre, men alle er hjertelig velkommen - gammel og ung, om de er beboere ved institusjonene eller ikke!

Institusjoner og omsorgsbaser for eldre i Levanger:


- Stokkbakken omsorgssenter, Åsen

- Staup Helsehus, Levangernesset

- Breidablikktunet, Levangernesset

- Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Levanger sentrum

- Ytterøy Helsetun, Ytterøy
 

PROGRAM:
Arrangementsavdelingen i Levanger kommune oppretter arrangement for DKSS både på Facebook og Friskus.

Minneboka er et tilbud som er utarbeidet gjennom Den kulturelle spaserstokken. Den presenterer historiske Levanger-bilder til samtale og erindring.
Digital versjon av Minneboka