Levanger by- og bygdelab

Levanger by- og bygdelab  et verktøy for utvikling av lokalsamfunn. I dette arbeidet er det dannet et nettverk og ei ressursgruppe for lokallag i både by og bygd i Levanger kommune. 

 

Målet med Levanger by & bygdelab er å tilrettelegge for samarbeid og samskaping mellom kommunen og lokalsamfunnene – og lokalsamfunnene imellom. Her kan hvert lokallag melde inn saker, stille spørsmål og komme med forslag, og ikke minst hente inspirasjon, dele erfaringer med hverandre og samarbeide.

Lokalsamfunn knyttet til Levanger by & bygdelab er Åsen, Ekne, Skogn, Markabygda, Sentrum, Mule, Okkenhaug og Ytterøy.

 

Bakgrunn:

Metoden by&bygdelab ble utviklet i et 3-årig prosjektsamarbeid med kommunene Verdal og Steinkjer. Lokale samarbeidsparter i prosjektet var Skogn Forum, Åsen Bygdeforum, Ytterøyutvalget og Levanger Vel. Dette prosjektsamarbeidet videreføres gjennom Innherred regionråd.